Tandvårdsstöd

Tandvårdsstöd

Kostnadsfri tandvård (t.o.m. det år du fyller 23)

Alla barn och ungdomar i Sverige har, sedan 1 januari 2019, fri tandvård fram till 31 december det år man fyller 23 år , oavsett vilken tandläkare du väljer för ditt/dina barn.

Allmänt tandvårdsbidrag (24 år och äldre)

Det år du fyller 24 år och ska betala tandvården själv kan du få statligt tandvårdsstöd.

  • 24-29 år: Allmänt tandvårdsbidrag (ATB) på 600 kr/år.
  • 30-64 år: Allmänt tandvårdsbidrag (ATB) på 300 kr/år.
  • 65- : Allmänt tandvårdsbidrag (ATB) på 600 kr/år.

Du kan läsa mer om det Allmänna tandvårdsstödet (ATB) hos Försäkringskassan.

Tandvårdsstödet finns för att stimulera till regelbundna kontroller och tandvård.
Tveka inte att fråga oss vad den tandvård du önskar och behöver skulle kosta dig. Det kostar kanske inte så mycket som du tror.

Särskilt statligt bidrag

Vissa patientgrupper som på grund av vissa sjukdomar eller med långvarig medicinering har rätt till ett särskilt statligt bidrag (STB), vilket i de flesta fall kräver ett läkarintyg från din allmäna läkare. Tala gärna med din läkare eller få mer information av oss inom tandvården. Bidraget är 1200 kr per år.

Du kan läsa mer om Särskilt statligt bidrag hos Försäkringskassan.

Högkostnadsskydd

Det finns även ett högkostnadsskydd i två nivåer för alla patienter att tillgå, för att hålla ned patientkostnaden vid mer omfattande behandlingar.