Behandlingar

Våra behandlingar

Vi utför alla typer av tandvård från regelbundna kontroller och förebyggande vård till estetisk tandvård och implantatbehandlingar på såväl gammal som ung.

På praktiken finns även tillgång till en tandhygienist som erbjuder olika behandlingar.
Tandtekniska produkter utförs av svenska laboratorier med hög kvalitet.

Läs mer om vårt tjänsteutbud nedan.

Tandimplantat

Ersätter en förlorad tand med en titanrot, vilken opereras fast i käken och som stödjer en ny tand. Görs i det fall en brobehandling inte fungerar

Estetisk tandvård

En möjlighet att justera tändernas form och färg genom blekning, tandtekniskt konstruktion av nya tänder eller en kombination av bägge dessa tekniker.

Rotfyllning

När en tand blivit skadad så att nerven (pulpan) påverkats kan man behöva ta bort nerven, rotbehandla tanden och därefter utföra en fyllning eller krona.

Tandblekning

Tandblekning kan göras om dina tänder uppfyller alla dina krav förutom färg. Utförs hemma med blekmedel och blekskena under en period.

Kron- och brobehandling

Kronan ersätter en omfattande skada  eller färgförändring och bron fyller luckan mellan två tänder vid tandförlus.
Framställs av tandtekniskt laboratorium.

Tandställning

…eller tandreglering utförs för att få tändernas position i käkarna justerade.
Det är även möjligt att utföra denna behandling som vuxen inom ramen för tandvårdsförsäkringen